Serveis socials

Titol
logoconferencia

La lluita per la igualtat: Recuperació i millora dels serveis socials retallats

Document final aprovat

RESUM EXECUTIU

El model social europeu conegut com l’Estat del Benestar ha estat la conquesta d’una lluita constant, pam a pam, de molts ciutadans agrupats en els partits polítics d’esquerres, sindicats i associacions progressistes. Entre aquests, els partits socialdemòcrates hem liderat aquesta lluita.

Els darrers quatre anys hem vist com les retallades i les paralitzacions de moltes iniciatives estan creant un panorama gris pels serveis socials. Igualment, la reforma local que impulsa el govern central del PP és un gran atemptat al procés, en positiu, que havíem realitzat els darrers anys, tornant a posar damunt la taula dilemes i debats que pensàvem superats.

El 30% de la població balear viu fora del sistema normalitzat: són joves sense feina, aturats de llarga durada, famílies desnonades, persones majors sense recursos que viuen aïllades sense rebre l’atenció que toca, i treballadors que fan feina amb condicions de quasi explotació laboral… L’any 2013 hi havia 192.415 menors censats a les Illes Balears i, d’aquests, 72.732 estaven en risc de pobresa.

Així, el final de la recessió no ha arribat a la gran majoria social que continua patint amb persistència l’atur, el deteriorament dels seus ingressos i les condicions de vida. La superació de la crisi econòmica està provocant una enorme desigualtat econòmica entre les persones.Però hem de lluitar de forma radical contra la por i la idea de que és impossible reconstruir el que hem perdut amb els retalls de serveis socials. Per això, entre moltes altres iniciatives per redreçar la situació, els socialistes destaquem les següents:

 1. Defensarem un gran acord entre la CAIB, els ens insulars, els ajuntaments, les organitzacions del Tercer Sector i els grups parlamentaris per a la realització d’un Pla Específic Autonòmic contra la pobresa dotat de recursos econòmics. L’objectiu serà evitar que no hi hagi una sola família sense atenció i sense seguiment de la seva situació de pobresa.
 2. Implantació progressiva d’una Renda Bàsica Garantida que s’adapti a les necessitats de les persones que no poden fer
  front a les seves despeses bàsiques, independentment de la seva situació laboral. Immediatament s’adoptarà un Pla de Suport a l’Alimentació Infantil amb mesures i recursos suficients per garantir que les famílies amb menors al seu càrrec, que es trobin en situació de necessitat, tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques d’alimentació.
 3. Donarem un nou impuls a la Targeta Bàsica per la compra de productes alimentaris de les famílies i persones amb greu risc d’exclusió.
 4. Una llei abordarà la protecció contra els desnonaments (l’any 2013 hagué dos desnonaments diaris de mitjana), i realitzarem una ampla política d’habitatges socials per aquelles persones que han perdut la casa, i encara no han aconseguit un habitatge digne.
 5. Reimpulsarem la Llei de Dependència i la consolidarem perquè no es pugui eliminar mai. Farem més eficients i ràpids els
  processos i garantirem la suficiència econòmica de les prestacions. És imprescindible rebaixar la llista d’espera de residència amb més places públiques, fruit de la rehabilitació de les residències publiques. Mentrestant, concertarem places amb residències privades, prioritàriament amb les no lucratives.
 6. Crearem un sistema transparent de la gestió de la llista d’espera de les persones que estan pendents de rebre un recurs assistencial, per tal de tenir garantida l’equitat en l’accés a una plaça residencial.
 7. Establirem que els hereus d’ una persona que ha mort sense haver rebut la prestació econòmica del SAAD tenen dret a
  cobrar del govern, de manera retroactiva, els endarreriments d’aquesta ajuda.
 8. Assimilarem el percentatge del pagament dels medicaments que necessiten els menors d’ edat i les persones amb
  dependència al percentatge de pagament establert pels pensionistes.
 9. Continuarem creant places concertades amb el sector de la discapacitat, abordant conjuntament equipaments que garanteixin les necessitats actuals i futures.
 10. Tornarem a impulsar els plans municipals d’igualtat per tal d’avançar amb la supressió de desigualtats entre homes i dones, i per lluitar contra la violència de gènere.
 11. Els Consells insulars seran els protagonistes dels serveis socials supramunicipals i especialitzats en cada una de les
  Illes, i el Govern serà entitat legisladora, coordinadora i integradora.