Radicalitat democràtica

Titol
logoconferencia

Transformació política des de la radicalitat democràtica, al servei de la ciutadania

Document final aprovat

RESUM EXECUTIU

La crisi econòmica i de valors ha provocat una greu crisi institucional, de lideratge i de confiança, que ha posat en qüestió totes les estructures democràtiques i que ens obliga a revisar el seu funcionament en direcció als profunds canvis que demanda la ciutadania.

La corrupció ha estat un dels elements clau de la ruptura de confiança entre la política i la ciutadania. En conseqüència, el PSIB-PSOE ha d’exercir el seu compromís per eradicar-la en totes les seves vessants. D’entrada, estam convençuts de la necessitat de combatre la corrupció mitjançant controls interns que puguin adreçar comportaments abans que es puguin produir i tenim un important paquet de mesures per això.

En la ineludible necessitat d’efectuar canvis radicals en la manera d’entendre la política és procedent efectuar una gran iniciativa de transparència, participació i millora de l’Administració Publica. S’ha d’implantar la cultura del rendiment de comptes, de la consulta ciutadana per a les polítiques de gran impacte i obrir a la llum pública processos administratius endogàmics i opacs en alguns casos.

El compromís del PSIB-PSOE és afrontar una transformació de la política i de les relacions amb la ciutadania des de la radicalitat democràtica i donar resposta a les noves demandes socials del segle XXI. Entre altres mesures, es proposen les següents:

 1. Establirem el principi de “un polític, un sou”.
 2. Establirem el principi de permanència de dos manats com a màxim en totes el càrrecs públics institucionals i orgànics.
 3. En els casos de corrupció, les conseqüències del delicte se satisfaran amb els bens i drets del condemnat i amb les garanties degudes, les quals poguessin figurar a nombre dels seus familiars o testaferros.
 4. Regularem l’assumpció de responsabilitats polítiques per incompliments de promeses electorals o de programa de Govern.
 5. En tot l’arc institucional de Balears, introduirem més obligacions de transparència i rendiment de comptes, un règim disciplinari per garantir el compliment de les obligacions i majors mecanismes de participació ciutadana.
 6. Serà creada una Oficina Estatal Anticorrupció, amb capacitat d’actuació directe en tot l’àmbit del sector públic de l’Estat i de les Administracions Locals. Des de la nostra Comunitat signarem els corresponents acords de col·laboració.
 7. Proposarem la limitació i reducció dels aforaments de càrrecs.
 8. Defensarem la instal·lació de la seu de l’Agència de Transparència i Antifrau en el nostre territori, per passar de ser un dels escenaris en la corrupció i el seu referent en contra.
 9. S’implantarà progressivament la Direcció Pública Professional en els càrrecs de direccions generals i secretaries generals, direcció d’empreses públiques i equivalents.
 10. Tots els alts càrrecs hauran d’acreditar el coneixement i les competències sobre els habilitats bàsiques de la Direcció Pública Professional.
 11. Impulsarem les autories ètiques en l’Administració.
 12. El ciutadà tendrà dret a que se l’hi lliuri el llistat històric de qualsevol entitat o persona a la qual se li hagi adjudicat una obra, concessió, gestió o activitat pagada amb doblers públics.
 13. Es disminuiran les càrregues administratives al mateix temps que s’impulsarà la reducció en la tramitació i resolució dels procediments administratius.
 14. Se simplificarà un elevat nombre de procediments administratius i fer que es resolguin en un primer i únic contacte amb la persona interessada.
 15. Serà creada la figura del funcionari tutor dels interessos de la gestió pública del ciutadà. Cada tramitació tendrà un funcionari responsable del procés d’informació.
 16. Es crearà el dret del seguiment digital de la tramitació dels expedients amb els instruments informàtics.