Sembla que manca el connector per al MySQL del PHP que ├ęs necessari per al WordPress.