La conferència

La conferència política dels socialistes de Balears és una eina oberta, participativa i en la que tothom que ho desitgi pot participar per debatre i reflexionar sobre el model de futur per a les Illes Balears

La conferència servirà per elaborar, de forma oberta a ciutadania, militants i simpatitzants, el programa electoral socialista per a les eleccions del 2015.

La conferència política està dividida en tres grans pilars:

  • a) Defensa de l’Estat del Benestar i Drets Social
  • b) Aprofundiment democràtic i reformes institucionals
  • c) Creixement econòmic i ocupació

La conferència política és realitzarà després de debats, reunions i trobades obertes per debatre documents, idees i propostes programàtiques i ideològiques obertes a tothom que ho desitgi.

Les contribucions a la conferència política es poden fer de forma presencial, a les reunions que s’organitzaran obertes a la ciutadania, als simpatitzants i als militants del Partit Socialista de les Illes Balears, però també es poden fer mitjançant aquesta pàgina web, a l’apartat de contribucions.

Si voleu més informació podeu escriure un e-mail a l’adreça balears@psib-pseo.org o tefefonar al PSIB-PSOE 971727544