Introducció

Titol
logoconferencia

Solucions justes, útils i solvents

Document Introducció

PROPOSTES PRINCIPALS

  1. Des del diàleg, pacte social i polític per l’educació i pla de millora per infraestructures.
  2. Facilitarem la targeta sanitària a totes les persones residents a Balears.
  3. Cap persona sense recursos: lluita contra la pobresa i la desigualtat.
  4. Un Servei Públic d’Ocupació eficaç, àgil i dotat amb un 4% del pressupost.
  5. Nou model de finançament per Balears.
  6. Recuperar la temporada turística, creació de producte i inversió a zones turístiques.
  7. Corrupció zero.
  8. Creació d’un Institut d’Indústries Culturals per potenciar la creació, promoció, divulgació i projecció cultural.
  9. Desplegar política d’habitatge fonamentada en l’increment del parc públic d’habitatge per a lloguer social.
  10. Defensa dels interessos de Balears, dels seus ciutadans i les seves institucions dins un marc d’un Estat federal.